Wyświetl stronę jako pdf

O ośrodku

Ośrodek Wsparcia "Przylądek" w Łukowie to miejsce stworzone z myślą o osobach dorosłych, które zmagają się z:

 • przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Ośrodek posiada 40 miejsc dla osób dorosłych z powiatu Łukowskiego. 

Zapewniamy zajęcia terapeutyczne przez 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, przez cały rok.

Kadra

Dyrektor – Hanna Zabielska

Zespół Wspierająco -Aktywizujący:

 • kierownik zespołu
 • psycholog
 • terapeuci zajęciowi
 • pracownik socjalny
 • kierowca 

Jak pomagamy naszym podopiecznym?

Naszym głównym celem jest wspieranie naszych podopiecznych w osiągnięciu jak najwyższego poziomu samodzielności w życiu codziennym i w relacjach społecznych oraz rozwijanie w nich świadomości niezależnej jednostki odpowiedzialnej za własne życie.

Pragniemy, aby każda osoba, z którą współpracujemy, poczuła swoją wartość, godność oraz sens życia. Nasze działania skupiają się na budowaniu poczucia własnej wartości i dążeniu do pełni życia.

Dowiedz się więcej o naszej działalności

Jak zapisać się na zajęcia?

Procedura dotycząca przyjęcia do Ośrodka

 1. Wniosek o przyjęcie do Ośrodka Wsparcia „Przylądek” należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku można otrzymać w Ośrodku Wsparcia w Łukowie, ul. Wojska Polskiego 61.
 2. Wraz z wnioskiem należy złożyć:
  1. zaświadczenie lekarza specjalisty (psychiatra/neurolog)
  2. zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu
  3. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy i przekazuje dokumentację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 4. PCPR wydaje decyzję kierującą, pierwsza decyzja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 5. Termin przyjęcia do Ośrodka ustala Dyrektor w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

Aktualności

Logo BIP Logo Powiatu ŁukowskiegoPowiat Łukowski Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com