Powiatowy Ośrodek Wsparcia

"Przylądek" w Łukowie

Placówka dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu łukowskiego.

Witajcie!

na naszej nowej stronie internetowej

Aktualności

Z życia naszego ośrodka

Więcej aktualności

Ludzie trzymający się za ręce

Dzienny Ośrodek Wsparcia

dla osób dorosłych

Ośrodek Wsparcia "Przylądek" w Łukowie to miejsce stworzone z myślą o osobach dorosłych, które zmagają się z:

  • przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
  • oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Ośrodek posiada 40 miejsc dla osób dorosłych z powiatu Łukowskiego. Zapewniamy zajęcia terapeutyczne przez co najmniej 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Więcej informacji o ośrodku

Nasz cel

Godne i samodzielne życie naszych podopiecznych

Jak pomagamy naszym podopiecznym?

Naszym głównym celem jest wspieranie naszych podopiecznych w osiągnięciu jak najwyższego poziomu samodzielności w życiu codziennym i w relacjach społecznych oraz rozwijanie w nich świadomości niezależnej jednostki odpowiedzialnej za własne życie.

Pragniemy, aby każda osoba, z którą współpracujemy, poczuła swoją wartość, godność oraz sens życia. Nasze działania skupiają się na budowaniu poczucia własnej wartości i dążeniu do pełni życia.

Jak pomagamy naszym podopiecznym?
lepsze zrozumienie siebie i swoją sytuacji życiowej
poznawanie zasad społecznych
nawiązywanie relacji między ludzkich
rozwiązywanie codziennych problemów
pomoc psychologiczna
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com