Wyświetl stronę jako pdf

Świetlica

W pracowni prowadzone są szeroko rozumiane zajęcia aktywizujące uczestników w zakresie:

  • zajęć rewalidacyjnych
  • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
  • biblioterapii
  • filmoterapii
  • zajęć kulturalno – oświatowych
  • muzykoterapii

Realizowane są procesy poznawcze przez gry i zabawy dydaktyczne oraz zajęcia integracyjne. Uczestnicy doskonalą kompetencje w funkcjonowaniu motoryki małej i dużej, wdrażane są zajęcia grafomotoryczne, ćwiczenia z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, funkcji słuchowo – językowych.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne w zależności od pór roku i świąt okolicznościowych. Świetlica jest miejscem spotkań imprez integracyjnych i okolicznościowych oraz jest odpowiedzialna za przygotowanie oprawy artystycznej, gier i zabaw podczas ich trwania.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com